Home » O nas

Profil Czasopisma

Miesięcznik “Moja Rodzina” skupia się na propagowaniu wartości chrześcijańskich w sferze publicznej oraz pełnej obronie życia od momentu poczęcia. Aktywnie komentuje kluczowe wydarzenia polityczne, społeczne i gospodarcze w Polsce oraz na świecie. Nasze tematy są również poruszane w mediach, zwłaszcza na naszym kanale YouTube – “Prawy.pl”. Organizujemy spotkania z wiodącymi politykami oraz ekspertami w dziedzinie prorodzinnych regulacji prawnych. Ponadto, prezentujemy dzieła o głębokim przesłaniu społecznym i katolickim.

Jako zaangażowane medium, jesteśmy również inicjatorem apelu o powszechną modlitwę. Nasza intencja skupia się na odnowie moralnej polskiego życia publicznego oraz promowaniu liderów, którzy kierują się społeczną nauką Kościoła.

Historia

Od pierwszego wydania w grudniu 1993 roku, nasze czasopismo nieprzerwanie dostarcza czytelnikom unikalnych treści. W latach 2008–2009 rozwijaliśmy się dynamicznie, uruchamiając telewizję internetową jako integralną część naszego miesięcznika. Rok 2010 zaowocował owocną współpracą z Ruchem Przełomu Narodowego oraz Klubami Patriotycznymi, co zaowocowało serią specjalnych dodatków poświęconych tym organizacjom w kilku naszych numerach.

Aktualnie, z dumą współpracujemy z popularnym portalem oraz internetową telewizją “Prawy.pl”, dążąc do dostarczenia naszym czytelnikom jeszcze bardziej wszechstronnych i wartościowych informacji.

Zachęcamy do regularnego odwiedzania i śledzenia naszych najnowszych publikacji, a także do współpracy z naszymi partnerami, takimi jak “Prawy.pl”.

“(…) stawianie Boga w centrum. Pamiętajmy o tym zawsze, niezależnie od tego, co robimy.”​

ks. Ryszard Halwa SAC – Redaktor Naczelny

ks. Ryszard Halwa SAC

Redaktor naczelny at Moja Rodzina
Redaktor Naczelny Prawy.pl
Fundator Fundacja S.O.S. Obrony Poczętego Życia

Scroll to Top